Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu FormalGroup.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti Formal Group s.r.o., sídlo: Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04312538, DIČ: CZ06639194 (dále jen „prodávající“), na adrese www.FormalGroup.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Pravidla plateb:

On-line platba předem (např. platební kartou, SMS a pod.) musí být provedena do jedné hodiny od potvrzení objednávky, jinak se platební brána uzavře a platební údaje přestanou být platné. Bankovní převod musí být uskutečněn do 7 dnů.

Nezaplacené objednávky nemusíte mazat, ani nám kvůli nim psát a odvolávat je, po čase se smažou automaticky. Mezitím můžete klidně objednávat dál, nikoho nijak nepenalizujeme.

Obsah:

A. Ochrana osobních údajů (GDPR)
B. Základní podmínky
C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
D. Odstoupení od kupní smlouvy
E. Dodací podmínky a platební podmínky
F. Reklamace vad zboží kupujícím
G. EET
H. Závěrečná ustanovení

A. Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Provozovatel internetového obchodu FormalGroup.cz, společnost Formal Group s.r.o. (v bodu A dále jen Provozovatel) tímto potvrzuje, že provoz tohoto e-shopu je plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

2. Provozovatel shromažďuje o registrovaných osobách (dále: zákazník) níže specifikované osobní údaje z právního důvodu, jímž je nutnost jednoznačné identifikace zákazníka pro účely doručení objednaného zboží zákazníkovi, informování zákazníka o průběhu doručování zboží, možného vyřízení zákazníkovy případné reklamace, vystavení faktury, kterou může zákazník použít k uplatnění odpočtu DPH, a naplnění dalších zákonných povinností provozovatele (např. vyčíslení počtu stažení e-knih, sloužícímu pro statistiky Ministerstva kultury, které je provozovatel povinen poskytovat ze zákona apod.).

3. Provozovatel neshromažďuje o zákazníkovi žádné údaje, jež by měly citlivý či intimní charakter.

4. Provozovatel je jediným správcem a hlavním zpracovatelem komplexních níže specifikovaných osobních údajů. Dalším zpracovatelem dat a údajů v zastoupení a v kódované (šifrované) podobě je pak smluvní partner provozovatele společnost Active24, a dále je zpracovatelem dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení smluvní partner provozovatele společnost Google. Pro zákaznickou podporu – živý chat (LiveChat) – je používán oficiální modul společnosti Wix a zpracovatelem jeho dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení je smluvní partner provozovatele společnost Wix, přičemž tento modul ukládá data o chatování návštěvníka webu po dobu 30 dnů, načež jsou automaticky smazána a v našem nastavení nám nezobrazuje návštěvníkovu IP adresu, ani jakoukoliv jeho aktivitu mimo náš web. Zpracovatelem dat a údajů v zastoupení, souvisejících s internetovým platebním stykem je smluvní partner provozovatele PayPal.

5. Provozovatel shromažďuje následující údaje, které jsou nutné k provedení objednávky na tomto e-shopu:

5.1. Jméno 5.2. Příjmení 5.3. E-mail 5.4. Adresa 5.5. PSČ 5.6. Město / Obec 5.7. Země 5.8. Telefonní číslo

5.2. Volitelně zákazník může, či nemusí zaškrtnout, zda si přeje být oslovován Pán / Paní, případně uvést svůj titul, datum narození, společnost, případně další informace dle svého zvážení.

6. Zákazník si může při registraci vybrat, zda souhlasí, či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, souhlas vyjadřuje zaškrtnutím pole před slovy: Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv zrušit odznačením tohoto pole po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Můj účet > Osobní údaje.

6.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou provedení objednávky. Objednávka bude realizována i bez tohoto souhlasu, pokud zákazník odsouhlasí Obchodní podmínky.

7. Zákazník se může kdykoliv podívat, jaké osobní údaje má o něm provozovatel k dispozici a kdykoliv je změnit po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Můj účet > Osobní údaje.

8. Zákazník si může též vyžádat informaci, jaké osobní údaje o něm provozovatel má, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz, či písemně na aktuální adrese provozovatele.

9. Zákazník může kdykoliv požádat o vymazání veškerých informací o své osobě a o smazání svého účtu, což je propojený proces. Přeje-li si, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz, či písemně na aktuální adrese provozovatele.

10. Účet zákazníka, z něhož nebyla po dobu tří let provedena žádná objednávka, bude označen jako neaktivní. Neaktivní účet bude smazán ke 3. lednu roku následujícího po roce, v němž byl účet označen jako neaktivní. Zároveň s tím budou vymazány kompletně všechna data zákazníka.

10. Provozovatel zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ve smyslu předchozích bodů ochranu jejich osobních údajů a neposkytuje osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, jeho doručování a reklamace (typicky: jméno, e-mail, telefon a adresa).

11. Provozovatel nezasílá zákazníkům žádná upozornění ani nabídky, vyjma informací o vyřizování jejich aktuální objednávky a objednaných datových souborů, případně odkazů k jejich stažení.

12. Provozovatel nepoužívá žádné analytické nástroje pro sledování individuálního chování konkrétních zákazníků, ani nezjišťuje jejich přesné IP adresy, a ani nevyužívá služeb zpracovatelů dat, kteří by to dělali. Provozovatel má k dispozici pouze anonymizovaná data o provozu webu, jaká poskytuje např. služba Google Analytics.

13. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

14. Kompletní data registrace jsou uložena v šifrované formě výlučně na externím serveru společnosti Active24, a k jejich celku a databázi má přístup vždy jen jedna k tomuto účelu proškolená osoba pověřená jejich správou. K části osobních údajů nutných k doručení objednávky či vyřízení reklamace mají pak přístup pouze osoby proškolené v nakládaní s osobními údaji a jejich ochraně.

15. Údaje o číslech a heslech platebních karet a dalších návazných informacích jsou zadávány zákazníkem po provedení objednávky prostřednictvím oficiálního a zabezpečeného platebního systému smluvního partnera PayPal, přes kterého probíhá veškerý internetový platební styk, a provozovateli internetového obchodu nejsou sdělovány.

16. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pro doručení účtenky je nutné, abyste při vytváření platby předali platební bráně funkční e-mailovou adresu. Datovou zprávu předává společnost PayPal do EET v okamžiku autorizace platby. Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává provozovateli a zobrazuje na účtence zákazníkovi. Zobrazení účtenky zajišťuje společnost PayPal prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba. Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz na webovou stránku zaslaný e-mailem v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.FormalGroup.cz zaslaný společností PayPal. Po jeho rozkliknutí si zákazník zobrazí účtenku se všemi náležitostmi. Účtenku si může vytisknout (typicky klávesovou zkratkou Alt + P), či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně). Pokud zákazník ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidí, doporučujeme si zkontrolovat složky Spam, Nevyžádaná pošta apod.

17. Texty, zaslané provozovateli autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a příslušnými zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány.

18. Tento web používá tzv. cookies – na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho nevypnete. Více informací naleznete na stránce: Cookies.

19. Všechna důležitá rozhodnutí provozovatele o ochraně osobních údajů jsou prováděna na firemní úrovni pod dohledem pověřence pro ochranu údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz

20. Pověřovací listiny a potvrzení o provedených školeních osob, které mají prostřednictvím provozovatele přístup k osobním údajům zákazníků, jsou provozovatelem archivovány.

B. Základní podmínky

1. Prodávající nabízí na stránkách www.FormalGroup.cz e-knihy a další virtuální zboží (dále jen zboží) a literární, nakladatelské a vydavatelské služby (dále služby).

2. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není níže stanoveno jinak.

3. Ceny uvedené na www.FormalGroup.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží.

4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.FormalGroup.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou: *). Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

4. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky.

5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

6. Místem dodání zboží je adresa, resp. e-mail (v případě virtuálního zboží) uvedené kupujícím v elektronické objednávce.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) a zrušení objednávky

1. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na již zaplacenou dodávku v případech lektorací, počítačových programů, e-knih a dalších datových souborů dodaných prostřednictvím internetu a e-mailu.

2. Objednávku lektorace textu lze zrušit pouze v případě, že text ještě nebyl zaslán redakci. Žádost o zrušení je třeba sdělit prodávajícímu příslušným formulářem, e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Platba za lektoraci bude kupujícímu vrácena do 14 dnů po přijetí žádosti o zrušení, bude z ní odečten administrativní poplatek 200 Kč a na zbytek částky bude vystaven kupujícímu dobropis, který si může stáhnout ve svém klientském účtu.

E. Dodací podmínky a platební podmínky:

1. Dodací lhůta:

1.1. Lhůta k odeslání u zboží na skladě činí max. pět pracovních dnů od obdržení objednávky (většinou je realizována v řádu vteřin), doručení obvykle probíhá v řádu vteřin (max. do pěti pracovních dnů).

2. Způsob dodání:

2.1. E-mailem, obsahujícím odkaz ke stažení či lektoraci.

3. Zvláštní službou je lektorace textu. Lektorace je standardně zasílána do 14 dnů od obdržení textu. Protože je však závislá na práci jednoho konkrétního lektora, jemuž byl text zadán a který zvláště v případě rozsáhlejších textů může strávit čtením díla i mnoho dnů, a může např. onemocnět a podobně, může výjimečně dojít ke zpoždění ve vypracování lektorace. Autor se může kdykoliv informovat na stav zpracování lektorace na telefonním čísle provozovatele. Pokud by nebyla lektorace vypracována ani do jednoho měsíce od zaslání textu, má zákazník nárok na plné vrácení platby, a to bez prodlení.

F. Reklamace vad zboží kupujícím.

1. Rozpor s kupní smlouvou:

1.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Záruční podmínky

2.1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2.2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

2.3. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

2.4. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

2.5. Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

2.6. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

2.7. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

2.8. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

2.9. Zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

3. Práva plynoucí ze záruky

3.1. Kupující při uplatnění záruky má:

3.1.1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

3.1.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

3.1.3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

3.1.4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

4. Vyřízení reklamace

4.1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

4.1.1. telefonicky na telefonním čísle provozovatele

4.1.2. na e-mailovou adresu prodávajícího: selfpublishing@formalgroup.cz

4.1.3. poštou na adresu sídla prodávajícího: Formal Group s.r.o., Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8

4.2. Prodávající neprovozuje kamenný obchod, osobní reklamace není možná.

4.3. Při uplatnění reklamace je nutno předložit: reklamované zboží, stručný popis závady a v případě zaslání reklamace poštou doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

4.4. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.

4.5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4.6. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

4.7. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

G. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Datovou zprávu předává provozovatel našeho platebního systému, společnost PayPal, do EET v okamžiku autorizace platby. Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává nám a zobrazuje na účtence zákazníkovi.

Zobrazení účtenky zajišťuje společnost PayPal prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba.

Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz zaslaný e-mailem v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.FormalGroup.cz zaslaný z adresy PayPal. Po jeho rozkliknutí si zobrazíte účtenku se všemi náležitostmi EET. Účtenku si můžete vytisknout (typicky klávesovou zkratkou Alt + P), či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně).

Pokud ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidíte, zkontrolujte si nejdříve složky Spam, Nevyžádaná pošta apod.

H. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory lze řešit i mimosoudně.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 18. dubna 2019 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

DO-FB.jpg

1. Provozovatel internetového obchodu FormalGroup.cz, společnost Formal Group s.r.o. (v bodu A dále jen Provozovatel) tímto potvrzuje, že provoz tohoto e-shopu je plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

2. Provozovatel shromažďuje o registrovaných osobách (dále: zákazník) níže specifikované osobní údaje z právního důvodu, jímž je nutnost jednoznačné identifikace zákazníka pro účely doručení objednaného zboží zákazníkovi, informování zákazníka o průběhu doručování zboží, možného vyřízení zákazníkovy případné reklamace, vystavení faktury, kterou může zákazník použít k uplatnění odpočtu DPH, a naplnění dalších zákonných povinností provozovatele (např. vyčíslení počtu stažení e-knih, sloužícímu pro statistiky Ministerstva kultury, které je provozovatel povinen poskytovat ze zákona apod.).

3. Provozovatel neshromažďuje o zákazníkovi žádné údaje, jež by měly citlivý či intimní charakter.

4. Provozovatel je jediným správcem a hlavním zpracovatelem komplexních níže specifikovaných osobních údajů. Dalším zpracovatelem dat a údajů v zastoupení a v kódované (šifrované) podobě je pak smluvní partner provozovatele společnost Active24, a dále je zpracovatelem dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení smluvní partner provozovatele společnost Google. Pro zákaznickou podporu – živý chat (LiveChat) – je používán oficiální modul společnosti Wix a zpracovatelem jeho dat, údajů a statistik o provozu a návštěvnosti webu v anonymizované formě v zastoupení je smluvní partner provozovatele společnost Wix, přičemž tento modul ukládá data o chatování návštěvníka webu po dobu 30 dnů, načež jsou automaticky smazána a v našem nastavení nám nezobrazuje návštěvníkovu IP adresu, ani jakoukoliv jeho aktivitu mimo náš web. Zpracovatelem dat a údajů v zastoupení, souvisejících s internetovým platebním stykem je smluvní partner provozovatele PayPal.

5. Provozovatel shromažďuje následující údaje, které jsou nutné k provedení objednávky na tomto e-shopu:

5.1. Jméno 5.2. Příjmení 5.3. E-mail 5.4. Adresa 5.5. PSČ 5.6. Město / Obec 5.7. Země 5.8. Telefonní číslo

5.2. Volitelně zákazník může, či nemusí zaškrtnout, zda si přeje být oslovován Pán / Paní, případně uvést svůj titul, datum narození, společnost, případně další informace dle svého zvážení.

6. Zákazník si může při registraci vybrat, zda souhlasí, či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, souhlas vyjadřuje zaškrtnutím pole před slovy: Souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv zrušit odznačením tohoto pole po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Můj účet > Osobní údaje.

6.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou provedení objednávky. Objednávka bude realizována i bez tohoto souhlasu, pokud zákazník odsouhlasí Obchodní podmínky.

7. Zákazník se může kdykoliv podívat, jaké osobní údaje má o něm provozovatel k dispozici a kdykoliv je změnit po přihlášení zákazníka do jeho zákaznického účtu v sekci: Můj účet > Osobní údaje.

8. Zákazník si může též vyžádat informaci, jaké osobní údaje o něm provozovatel má, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz, či písemně na aktuální adrese provozovatele.

9. Zákazník může kdykoliv požádat o vymazání veškerých informací o své osobě a o smazání svého účtu, což je propojený proces. Přeje-li si, aby údaje o jeho osobě byly vymazány, informuje o tom provozovatele e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz, či písemně na aktuální adrese provozovatele.

10. Účet zákazníka, z něhož nebyla po dobu tří let provedena žádná objednávka, bude označen jako neaktivní. Neaktivní účet bude smazán ke 3. lednu roku následujícího po roce, v němž byl účet označen jako neaktivní. Zároveň s tím budou vymazány kompletně všechna data zákazníka.

10. Provozovatel zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ve smyslu předchozích bodů ochranu jejich osobních údajů a neposkytuje osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaného zboží, jeho doručování a reklamace (typicky: jméno, e-mail, telefon a adresa).

11. Provozovatel nezasílá zákazníkům žádná upozornění ani nabídky, vyjma informací o vyřizování jejich aktuální objednávky a objednaných datových souborů, případně odkazů k jejich stažení.

12. Provozovatel nepoužívá žádné analytické nástroje pro sledování individuálního chování konkrétních zákazníků, ani nezjišťuje jejich přesné IP adresy, a ani nevyužívá služeb zpracovatelů dat, kteří by to dělali. Provozovatel má k dispozici pouze anonymizovaná data o provozu webu, jaká poskytuje např. služba Google Analytics.

13. Tento web je zabezpečen protokolem SSL, který pomocí HTTPS na základě certifikátu společnosti Active24 zaručuje, že spojení (session) a komunikace mezi serverem a klientem je šifrovaná, a tedy zabezpečená.

14. Kompletní data registrace jsou uložena v šifrované formě výlučně na externím serveru společnosti Active24, a k jejich celku a databázi má přístup vždy jen jedna k tomuto účelu proškolená osoba pověřená jejich správou. K části osobních údajů nutných k doručení objednávky či vyřízení reklamace mají pak přístup pouze osoby proškolené v nakládaní s osobními údaji a jejich ochraně.

15. Údaje o číslech a heslech platebních karet a dalších návazných informacích jsou zadávány zákazníkem po provedení objednávky prostřednictvím oficiálního a zabezpečeného platebního systému smluvního partnera PayPal, přes kterého probíhá veškerý internetový platební styk, a provozovateli internetového obchodu nejsou sdělovány.

16. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pro doručení účtenky je nutné, abyste při vytváření platby předali platební bráně funkční e-mailovou adresu. Datovou zprávu předává společnost PayPal do EET v okamžiku autorizace platby. Obdržený Fiskální identifikační kód (FIK) následně předává provozovateli a zobrazuje na účtence zákazníkovi. Zobrazení účtenky zajišťuje společnost PayPal prostřednictvím tzv. stavu platby, což je rozhraní, ve kterém mohou zákazníci sledovat, v jakém stavu se nachází jimi zadaná platba. Do stavu platby má každý zákazník přístup přes odkaz na webovou stránku zaslaný e-mailem v okamžiku odeslání platby na platební bráně. Jde o odkaz s názvem Informace o vaší platbě z www.FormalGroup.cz zaslaný společností PayPal. Po jeho rozkliknutí si zákazník zobrazí účtenku se všemi náležitostmi. Účtenku si může vytisknout (typicky klávesovou zkratkou Alt + P), či uložit v počítači (např. jako snímek obrazovky PrintScreen a podobně). Pokud zákazník ve své poště email s odkazem na EET účtenku nevidí, doporučujeme si zkontrolovat složky Spam, Nevyžádaná pošta apod.

17. Texty, zaslané provozovateli autory, jsou okamžikem odeslání automaticky chráněny autorským právem a příslušnými zákony, pokud neprobíhá jednání o vydání díla, jsou po provedení lektorace a případné kalkulace smazány.

18. Tento web používá tzv. cookies – na jejich použití upozorňuje dle zákona banner, který je vidět v patě každé stránky, pokud si ho nevypnete. Více informací naleznete na stránce: Cookies.

19. Všechna důležitá rozhodnutí provozovatele o ochraně osobních údajů jsou prováděna na firemní úrovni pod dohledem pověřence pro ochranu údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: selfpublishing@formalgroup.cz

20. Pověřovací listiny a potvrzení o provedených školeních osob, které mají prostřednictvím provozovatele přístup k osobním údajům zákazníků, jsou provozovatelem archivovány.

Informace o dodávání objednávek

 
DO-FB.jpg

Informace o dodávání objednávek

Virtuální zboží ke stažení

Pozor: On-line platbu předem (např. platební kartou, SMS apod.) je nutno provést do jedné hodiny od potvrzení objednávky, jinak se platební brána uzavře a platební údaje přestanou být platné. Bankovní převod musí být uskutečněn do 7 dnů.

Nezaplacené objednávky nemusíte mazat, ani nám kvůli nim psát a odvolávat je, po čase se smažou automaticky. Mezitím můžete klidně objednávat dál, nikoho nijak nepenalizujeme.

Objednávky virtuálního zboží (e-knihy, e-ziny apod.) jsou vyřizovány automaticky v řádu několika vteřin po přijetí platby, a to prostřednictvím e-mailu, který Vám přijde do vaší e-mailové schránky a obsahuje odkaz ke stažení souboru či souborů.

E-mail s odkazem je odesílán okamžitě po přijetí platby, doba, za kterou se objeví ve vaší e-mailové stránce, je závislá na tom, jak často stahuje Váš poskytovatel e-mailů doručené e-maily, či jakou prodlevu mezi kontrolou nových e-mailů máte nastavenu ve svém programu k příjmu e-mailů.

Výjimkou je platba bankovním převodem, provedená vámi mimo náš integrovaný platební systém, u ní je nutno vyčkat, než bude připsána na náš účet, což může trvat v rámci EU 1 až 5 pracovních dnů, ze zemí mimo EU i déle.

Zvláštní službou je lektorace textu. Lektorace je standardně zasílána do 14 dnů od obdržení textu. Protože je však závislá na práci jednoho konkrétního lektora, jemuž byl text zadán a který zvláště v případě rozsáhlejších textů může strávit čtením díla i mnoho dnů, a může např. onemocnět a podobně, může výjimečně dojít ke zpoždění ve vypracování lektorace. Autor se může kdykoliv informovat na stav zpracování lektorace na tel.: XXXXXXXXX (pracovní dny 10:00 – 17.00).

Informace a reklamace

Kontaktovat nás můžete:

1. Prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. E-mailem na: info@formalgroup.cz

3. Telefonicky na tel.: XXXXXXXXX (pracovní dny 10:00 – 17.00)

4. Prostřednictvím okénka Live-chatu (vpravo dole). Pokud nejsme on-line, je nám možno zaslat jeho prostřednictvím zprávu.

5. Prostřednictvím našeho facebooku

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies (z anglického: koláčky) jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci internetových stránek, a které váš prohlížeč někdy ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, což je běžné u většiny moderních internetových stránek.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a stránky se i rychleji načítají.

Jaké cookies používáme?

Tyto internetové stránky používají systém elektronického obchodu Wix a internetovou analytickou službu Google Analytics, které využívají tzv. „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jež pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Wix nedostává z našeho serveru žádná data o chování zákazníků, jeho modul po dobu 30 dnů uchovává v anonymizované formě analýzu použití stránek z konkrétní IP adresy, která však není provozovateli k dispozici a nemůže tedy analýzy chování ztotožnit s konkrétními zákazníky. Informace, které „cookie" vytvoří o vašem použití internetových stránek (včetně vaší IP adresy), jsou předávány firmě Google, Inc. a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace ke zhodnocení vašeho použití internetových stránek. Sestavuje totiž zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro správce internetových stránek a poskytuje další služby, jež se týkají aktivit na internetových stránkách a používání internetu. Může také tyto informace zaslat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud informace pro firmu Google třetí strany zpracovávají. Google neporovnává vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které spravuje. Výběrem příslušného nastavení na vašem prohlížeči můžete používání cookies odmítnout. V takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google vaše údaje zpracovávala takovým způsobem a za takovým účelem, jež jsou uvedeny výše. Systém Wix pak používá cookies jen při komunikaci s naším serverem, abyste se nemuseli neustále znovu přihlašovat, mohli si uložit do virtuálního košíku zboží, které budete chtít koupit třeba až později a by se vám načítaly stránky rychleji.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky AllAboutCookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

DO-FB.jpg
Formal Group