© 2018 by Zoe Marks

Formal Group s.r.o.

Praha, Česká Republika

Přijetí textu a lektorský posudek

Píšete si sami pro sebe? Pokud Vaše díla končí zpravidla buď jen v šuplíku, či je dáváte přečíst pouze vašim známým a chtěli byste znát názor profesionálního lektora, svěřte nám svůj text. 


Profesionální lektor, který je skutečně přečte, zhodnotí jazykové a literární kvality, prodejnost, připojí analýzu slovní zásoby z jedinečného programu ArtPorte Text Analyzer v. 3.6 ® a posoudí publikovatelnost Vašeho díla.

Dále u textů, které nedoporučí k publikování, Vám pak poradí, co byste měli do budoucna zlepšit, pokud chcete někdy vydat knihu.


Posudek je zpoplatněn částkou 1500,- Kč, ovšem ve skutečnosti je tato služba dotovaná nakladatelstvím, vzhledem k preciznosti a času, po který se lektoři každým textem zabývají.


Hodnotíme texty beletristické i poezii, ale poezii v knižní formě vydáváme, jen pokud jde o skutečně zcela mimořádně kvalitní díla.
Texty nám zasílejte na emailovou adresu redakce@formalgroup.cz

Způsob vydání a zpracování rukopisu

Po zhodnocení vašeho rukopisu vám navrhneme možný způsob vydání. 

1.) Nákladem vydavatelství

Všechny náklady spojené s výrobou platíme my, honorář pro autora v tomto případě začíná na 8% z DPC*.

2.) Nákladem autora

Případ, kdy titul považujeme za publikovatelný, ovšem z našeho pohledu komerčně nezajímavý. Autor tedy hradí výrobu (standardně 1000 ks) knih, jejichž je majitelem, a my se po vydání pouze staráme o prodej.

Tuto variantu nabízíme jen u titulů, kde není prodej 1000 ks rizikový, a všechny tyto nabídky jsou pro autory ziskové. Výše honoráře pro autora je 40 % z DPC*.

3.) Společnou investicí

Kompromis předchozích dvou variant, kdy se investice i zisk rozdělí napůl. Případný dotisk poté hradí nakladatelství. Výše honoráře se stanovuje procentuálně, dohodou a tak, aby byli nakladatelství i autor v zisku.

4.) Odmítnutí

Pokud je text slabý, či jej v nákladu 1000 ks považujeme za neprodejný. Viz lektorace, kde vám napíšeme důvody, případně poradíme jak text upravit, aby byl publikovatelný.

*DPC - doporučená prodejní cena, tedy oficiální částka za kterou lze knihu koupit v knihkupectví či na internetu BEZ SLEVY. 50 % z DPC je podíl knihkupce a distributora (po odečetení DPH).

Knižní zpracování a výroba

Celý knižní prepress je čaosvě a intelektuálně náročný proces. První práce na textech začínají formou prvotní korektury. Druhý krok je knižní zlom, tedy text dostane podobu knihy. Toto je moment, kdy se zpracovaný text poprvé zasílá autorovi ke kontrole, a to se všemi vyznačenými opravami. Autor do souboru zanese své věcné poznámky, které následně do textu zapracujeme.

Výroba obálky. Většina autorů má svůj vlastní návrh, nebo alespoň představu, jak by výsledná obálka měla vypadat.

Před samotným tiskem musí autor schválit textovou část i obálku. Do chvíle, než data pošleme do tisku, je možné obě části upravit.

 

Distribuce

Všechny tituly jsou distribuovány celorepublikově. Vzhledem k počtu knihkupců, se v praxi nikdy nestane, že konkrétní titul z nákladu 1000 ks bude ve všech knihkupectvích. Pokud je autor např. z Brna, můžeme tento fakt avizovat obchodním zástupcům a knihkupcům, aby v daném okolí kniha zaručeně byla na skladech.

 

 

Naše lektorace obsahují

1. Počítačovou analýzu provedenou speciálním počítačovým programem, který umí:
- vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.
- porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).
- vyčíslit slova a fráze, které autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování), z čehož je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.
- vyčíslit průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v porovnání s trendy psaní současných populárních autorů.
- zobrazit množství dialogů v textu, z něhož se autor dozví, jak je na tom v porovnání se současnými populárními autory.
- zobrazit graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy může pomoci do jisté míry určit, jak autor pracuje s dynamikou textu.

2. Dále lektorace obsahuje hodnocení lektora:
- Zhodnocení gramatické kvality textu (úroveň pravopisu) - s příklady nejčastějších chyb.
- Zhodnocení stylistické kvality a bohatosti textu z hlediska používání literárních figur, popisů a dialogů - s příklady nejčastějších chyb.
- Zhodnocení dramatické výstavby textu z hlediska jeho formy, výstavby a dynamiky.
- Osobní názor lektora na originalitu, literární kvalitu a přínosnost díla.
- Osobní názor lektora, zda text je, či není publikovatelný, případně zda je publikovatelný pod naší hlavičkou.
- Kvalifikovaný odhad prodejnosti knihy na českém trhu (jde o empirický odhad – tj. lektor se může mýlit a i z textu, který odhaduje jako neprodejný, může být bestseller, ale v 95 % případů se naší lektoři většinou trefí do reality s přesností na stovky i desítky kusů).