Přijetí Vašeho textu

Texty v obou případech zasílejte na email redakce@formalgroup.cz

Formou lektorského

posudku

Textem se budou zabývat naši zkušení lektoři, kteří mají obdivuhodný přehled o literatuře komplexně. Po přečtení vytvoří dokument, který v mnoha ohledech analyzuje literární dílo. Včetně například analýzy slovní zásoby autora nebo odhadu prodejnosti.
Tento posudek mívá zpravidla 10 - 20 stran textu plného velmi podrobných informací.

Formou jednoduchého
review

Na text se podívá zkušený redaktor a na základě svého odhadu nabídne autorovi možný způsob vydání nebo jej úplně odmítne.

Tato služba je placená dle rozsahu díla

Text do 180 tisíc znaků včetně mezer: 1800,- Kč

Text do 180 - 360 tisíc znaků včetně mezer: 2500,- Kč

Text nad 360 tisíc znaků včetně mezer:
 3200,- Kč

 

Způsob zpracování a vydání rukopisu

Po zhodnocení vašeho rukopisu vám navrhneme možný způsob vydání. 

1.) Nákladem vydavatelství

Všechny náklady spojené s výrobou platíme my, honorář pro autora v tomto případě začíná na 8% z DPC*.

2.) Nákladem autora

Případ, kdy titul považujeme za publikovatelný, ovšem z našeho pohledu komerčně nezajímavý. Autor tedy hradí výrobu (standardně 1000 ks) knih, jejichž je majitelem, a my se po vydání pouze staráme o prodej.

Tuto variantu nabízíme jen u titulů, kde není prodej 1000 ks rizikový, a všechny tyto nabídky jsou pro autory ziskové. Výše honoráře pro autora je 40 % z DPC*.

3.) Společnou investicí

Kompromis předchozích dvou variant, kdy se investice i zisk rozdělí napůl. Případný dotisk poté hradí nakladatelství. Výše honoráře se stanovuje procentuálně, dohodou a tak, aby byli nakladatelství i autor v zisku.

4.) Odmítnutí

Pokud je text slabý, či jej v nákladu 1000 ks považujeme za neprodejný. Viz lektorace, kde vám napíšeme důvody, případně poradíme jak text upravit, aby byl publikovatelný.

*DPC - doporučená prodejní cena, tedy oficiální částka za kterou lze knihu koupit v knihkupectví či na internetu BEZ SLEVY. 50 % z DPC je podíl knihkupce a distributora (po odečetení DPH).

Naše lektorace obsahují:

1. Počítačovou analýzu provedenou speciálním počítačovým programem, který umí:
- vytvořit kvalifikovaný odhad slovní zásoby autora textu, tj. tzv. originálních slov, přičemž umí slova správně vyskloňovat, nevnímá tedy například slova „pes“ a „psa“, jako dva jedinečné významy, ale jen jako jedno slovo v různém pádu. To jiné programy zatím nedokážou.
- porovnat autorovu slovní zásobu s klasickými českými autory (např. Karlem Čapkem).
- vyčíslit slova a fráze, které autor používá nejčastěji (bez ohledu na skloňování), z čehož je možno si udělat představu o případném nadužívání některých výrazů.
- vyčíslit průměrný počet slov ve větách, respektive souvětích. To má význam především v porovnání s trendy psaní současných populárních autorů.
- zobrazit množství dialogů v textu, z něhož se autor dozví, jak je na tom v porovnání se současnými populárními autory.
- zobrazit graf počtu odstavců v jednotlivých částech knihy může pomoci do jisté míry určit, jak autor pracuje s dynamikou textu.

2. Dále lektorace obsahuje hodnocení lektora:
- Zhodnocení gramatické kvality textu (úroveň pravopisu) - s příklady nejčastějších chyb.
- Zhodnocení stylistické kvality a bohatosti textu z hlediska používání literárních figur, popisů a dialogů - s příklady nejčastějších chyb.
- Zhodnocení dramatické výstavby textu z hlediska jeho formy, výstavby a dynamiky.
- Osobní názor lektora na originalitu, literární kvalitu a přínosnost díla.
- Osobní názor lektora, zda text je, či není publikovatelný, případně zda je publikovatelný pod naší hlavičkou.
- Kvalifikovaný odhad prodejnosti knihy na českém trhu (jde o empirický odhad – tj. lektor se může mýlit a i z textu, který odhaduje jako neprodejný, může být bestseller, ale v 95 % případů se naší lektoři většinou trefí do reality s přesností na stovky i desítky kusů).

 

Domů

DO-FB.jpg
Formal Group